Miljöpolicy

Vår affärsidé bygger på att tillvarata kundernas behov. Därför är vår strävan att ha hög kvalitet på det vi bygger samt att vara ett byggföretag som genom ett aktivt arbete strävar efter miljöriktigt byggande utan att göra avkall på kvalitets-och lönsamhetskrav. Vår miljöpolicy ska leda till att alla i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar och arbetar for ett sunt och miljöriktigt byggande, där materialhantering och drift eftersträvas att inga i ett kretslopp.

Verksamheten ska så långt tekniskt som ekonomiskt möjligt effektiviseras, med avseende på råvaru- och energiutnyttjande samt övriga miljöpåverkande faktorer, for att förebygga föroreningar. Vi samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet. Vi ska, utan försämrad kvalitet, anpassa vårt byggande för att underlätta återvinningen när byggnaden skall rivas samt minska mängden avfall på byggarbetsplatserna. Vi skall säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.

Vårt företag vill lämna efter sig ett friskt levnadsboende och veta att man kan andas lättare och leva sundare tack vare vårt miljöengagemang.

Kontakta oss

033 - 14 14 14

info@byggbroderna.se

felanmalan@byggbroderna.se

Meddelande/Offertförfrågan

Kontakt