Allmänt

Vårt kvalitetssystem för Bygg-Bröderna S AB har upprättats för att säkerställa att kundernas kvalitetskrav uppfylls. I vårt kvalitetssystem som även fungerar som kvalitetsmanual anges de processer och rutiner som ska gälla för samtliga projekt.

Egenkontroll

När vi har vår egenkontroll upprättas det på arbeten som innehåller kritiska moment och även på arbeten där vi bygger in moment där det blir svårt att kontrollera att det är rätt utfört.

Organisation

  • Vår inköpsansvarige väljer leverantör med högsta kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Vi väljer underentreprenörer med kvalitets- och miljötänkande.
  • Vår kvalitetsansvarige kontrollerar att kvalitén på varje entreprenad följs.
  • Vi har egenkontroller upprättas av berörda parter.
  • Vi har en fortlöpande utbildning av personal.

Avvikelser

Alla felaktigheter som upptäcks under pågående arbete eller vid egenkontroll rapporteras direkt till samordningsansvarig eller kvalitetsansvarig. Därefter åtgärdas felaktigheterna i samråd med beställare. Alla avvikelser dokumenteras. Avvikelser som upptäcks i samband med besiktning åtgärdas efter beslut av samordningsansvarig eller kvalitetsansvarig. Företaget analyserar alla eventuella avvikelser och anmärkningar för att i framtiden eliminera eller tidsbegränsa felaktigheter.

Processtyrning

Alla arbeten utförs i enlighet med föreskrifter och ritningar. Mottagningskontroller utförs i samband med ankomst av material. Allt enligt kontrollplaner och egenkontroller.

Kvalitetsmål

Vårt mål som gäller för samtliga projekt är att:

  • Att vi minst uppfyller kundernas krav i kontraktshandlingar
  • Vi utför alltid en egenkontroll och har korta/raka beslutsvägar.
  • Vårt mål är att alltid har en god och nära kontakt med kunden/beställaren.
  • Vi vill att vårt goda rykte skall sprida sig.

Kontakta oss

033 - 14 14 14

info@byggbroderna.se

felanmalan@byggbroderna.se

Meddelande/Offertförfrågan

Kontakt