Kvalitetssystem

Allmänt

Kvalitetssystem för Bygg-Bröderna S AB har upprättats för att säkerställa att kundernas kvalitetskrav uppfylls. I kvalitetssystemet som även fungerar som kvalitetsmanual anges de processer och rutiner som ska gälla för samtliga projekt.

Egenkontroll

Egenkontroll upprättas på arbeten som innehåller kritiska moment samt på arbeten där vi bygger in moment som sedan blir svårt att kontrollera att det är rätt utfört.

Organisation

  • Inköpsansvarig väljer leverantör med högsta kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Välja underentreprenörer med kvalitets- och miljötänkande.
  • Kvalitetsansvarig kontrollerar att kvalitén på varje entreprenad följs.
  • Egenkontroller upprättas av berörda parter
  • Fortlöpande utbildning av personal.

Avvikelser

Felaktigheter som upptäcks under pågående arbete eller vid egenkontroll rapporteras till samordningsansvarig eller kvalitetsansvarig. Därefter åtgärdas felaktigheterna i samråd med beställare. Alla avvikelser dokumenteras. Avvikelser som upptäcks i samband med besiktning åtgärdas efter beslut av samordningsansvarig eller kvalitetsansvarig. Företaget analyserar eventuella avvikelser och anmärkningar för att i framtiden eliminera eller tidsbegränsa felaktigheter.

Processtyrning

Arbetena utförs i enlighet med föreskrifter och ritningar. Mottagningskontroller utförs i samband med ankomst av material. Allt enligt kontrollplaner och egenkontroller.

Kvalitetsmål

Vårt mål som gäller för samtliga projekt är att:

  • Vi minst uppfyller kundernas krav i kontraktshandlingar
  • Utför egenkontroll och har korta/raka beslutsvägar.
  • Har en god och nära kontakt med kunden/beställaren.
  • Att vårt goda rykte skall sprida sig.

Kontakta oss

033 - 14 14 14

info@byggbroderna.se

Kontakt