Kommande/Aktuella

aktuella -13

19 december, 2012 | Kommentering avstängd | Kategorier: Kommande/Aktuella

Aktuella

Kv-Cedern
Tillbyggnad av lager 270 m2 + anpassning av kontor i befintlig byggnad

Parker
Uppförande av Kontorslandskap 238 m2 + sluss,markberedning

Emballage förråd (sökt bygglov)

Kv Veddesta Järfälla

Grundläggning nybyggnad av terminalbyggnad 20000m2

Kv Kronan 1 ”Fondaco”

Renovering-iordningställande av 400 m2 kontor, syateljé, entré, Lager 600m2

Kroken 1

Nyproduktion 90 m2 gästhus + reningsverk/avlopp (sökt bygglov)

 Projekt Partner
Kontorsanpassning

Kv-Åkerbäret
Fönsterbyte

Kv Tranan 1

Iordningställande av etage lägenhet 120 m2 + balkong (sökt bygglov)