Pågående projekt

31 oktober, 2011 | Kommentering avstängd | Kategorier: Pågående

Pågående

E4 Terminalen

Stomkommplettering Dahl Veddesta

Kv-Cedern
Ombyggnation av lokal/kontor+Tillbygge av lager kontor

Parker Hannifin
Kontorsanpassningar-Ombyggnad storkök sommaren 2012-Inglasning rökruta

Tak Engelbrektskolan

Projekt Partner
Kontorsanpassningar

Kommentering är inaktiverat.